۱۳۹۷/۱۱/۲۸
ورود کاربران English
عنوان صفحه
قوانين ، آيين نامه ها و دستورالعمل ها
قوانين ، آيين نامه ها و دستورالعمل ها
كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت هاي دانش بنيان و نظارت بر اجرا آن

 

 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، اقدام به ارائه حمايت هاي متنوعي از شركت ها و موسسات دانش بنيان مي نمايد. اين حمايت ها در راستاي كمك به كاهش هزينه ها و افزايش آگاهي اين شركت ها و موسسات مي باشد.

كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت هاي دانش بنيان و نظارت بر اجرا آن اقدام به انتشارو اطلاع رساني برخي از قوانين ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط نموده است كه در زير آمده است.

جهت دريافت ايل مورد نظر بر روي ليك آن كليك كنيد.

 

 

لينك

عنوان آيين نامه / قوانين

رديف

http://bayanbox.ir/view/6945262451075270028/آيين-نامه-شماره-1.pdf

110 برنامه حمايتي از شركت هاي دانش بنيان و روش استفاده از آنها

آيين نامه شماره 1

http://bayanbox.ir/view/5440148041109109270/آيين-نامه-شماره-2.pdf

قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

2

http://bayanbox.ir/view/7674354147736132255/آيين-نامه-شماره-3.pdf

آيين نامه اجرايي حمايت از شركت هاي دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

3

http://bayanbox.ir/view/2406187506098730560/آيين-نامه-شماره-4.pdf

آيين نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

4

http://bayanbox.ir/view/4052752722842771885/آيين-نامه-شماره-5.pdf

ضوابط استقرار واحدهاي پيشرفته و فعاليت هاي دانش بنيان

5

http://bayanbox.ir/view/4775371587596162945/آيين-نامه-شماره-6.pdf

ابلاغيه شهرداري تهران مبني بر امكان استقرار شركت هاي دانش بنيان در اماكن مسكوني

6

http://bayanbox.ir/view/4281226203051453783/آيين-نامه-شماره-7.pdf

عدم شمول اعضاي هيات علمي به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات كشوري و دولتي

7

http://bayanbox.ir/view/6548173424588563964/آيين-نامه-شماره-8.pdf

امتياز ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي فعال در شركت هاي دانش بنيان

8

http://bayanbox.ir/view/803267376238323576/آيين-نامه-شماره-9.pdf

ماده (4) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

9

http://bayanbox.ir/view/3402586933949659369/آيين-نامه-شماره-10.pdf

ماده (43) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

10

http://bayanbox.ir/view/2962553817638194923/آيين-نامه-شماره-11.pdf

بخشنامه مالياتي دستورالعمل اجرايي ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

11

http://bayanbox.ir/view/8219229585482776276/آيين-نامه-شماره-12.pdf

آيين نامه اجرايي ماده (9) قانون حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

12

http://bayanbox.ir/view/1652454217196240914/آيين-نامه-شماره-13.pdf

دستورالعمل تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر

13

http://bayanbox.ir/view/9046248722219091707/آيين-نامه-شماره-14.pdf

بخشنامه هاي ابلاغ فهرست شركت ها و موسسات دانش بنيان براي معافيت مالياتي در سال هاي مالي 92، 93 و 94

14

http://bayanbox.ir/view/1201300260068324006/آيين-نامه-شماره-15.pdf

مصوبه معافيت ماليات بر حقوق كاركنان شاغل در پارك هاي علم و فناوري

15

http://bayanbox.ir/view/2628565139489143237/آيين-نامه-شماره-16.pdf

آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

16

http://bayanbox.ir/view/7842648687986880699/آيين-نامه-شماره-17.pdf

بند (س) ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

17

http://bayanbox.ir/view/2774484105017295301/آيين-نامه-شماره-18.pdf

دستورالعمل اجرايي بند (س) ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير

18

http://bayanbox.ir/view/3943000558792171600/آيين-نامه-شماره-19.pdf

ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

19

http://bayanbox.ir/view/967111819138390017/آيين-نامه-شماره-20.pdf

شيوه نامه اعطاي معافيت گمركي، سود بازرگاني و عوارض

20

http://bayanbox.ir/view/6700428004440081448/آيين-نامه-شماره-21.pdf

ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

21

http://bayanbox.ir/view/6623282925362506597/آيين-نامه-شماره-22.pdf

تسهيلات فعالان مجاز اقتصادي

22

http://bayanbox.ir/view/6120917868010052905/آيين-نامه-شماره-23.pdf

ابلاغ دستور اداري سازمان تامين اجتماعي درباره محاسبه حق بيمه قراردادهاي شركت هاي دانش بنيان

23

http://bayanbox.ir/view/3217452770752265526/آيين-نامه-شماره-24.pdf

تخفيف 50٪ براي شركت هاي دانش بنيان در اجاره فضاي غرفه در نمايشگاه هاي داخل و خارجي

24

http://bayanbox.ir/view/6880506678568569605/آيين-نامه-شماره-25.pdf

مصوبه صلاحيت شركت ها و موسسات دانش بنيان براي اجراي قراردادهاي پژوهشي و استفاده از بودجه پژوهشي دستگاه هاي اجرايي

25

http://bayanbox.ir/view/2297900374741255863/آيين-نامه-شماره-26.pdf

تخفيف چهار (4) واحد درصد تسهيلات صندوق توسعه ملي براي شركت هاي دانش بنيان

26

http://bayanbox.ir/view/1503806803836660341/آيين-نامه-شماره-27.pdf

فراين نهايي اخذ گواهي نهايي اقلام با كاربري دوگانه

27

http://bayanbox.ir/view/5144952738697890228/آيين-نامه-شماره-28.pdf

كاهش سهم آورده شركت هاي دانش بنيان براي استفاده از تسهيلات «بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار»

28

http://bayanbox.ir/view/8049737859455428455/آيين-نامه-شماره-29.pdf

اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي

29

http://bayanbox.ir/view/5214863843021148301/آيين-نامه-شماره-30.pdf

اساسنامه نمونه صندوق هاي پژوهش و فناوري غير دولتي

30

http://bayanbox.ir/view/1840671924049213977/آيين-نامه-شماره-31.pdf

آيين نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

31

http://bayanbox.ir/view/7284628576359871554/آيين-نامه-شماره-32.pdf

آيين نامه تضمين معاملات دولتي

32

http://bayanbox.ir/view/4273571663614913575/آيين-نامه-شماره-33.pdf

دستورالعمل اجرايي بند «خ» ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي

33

http://bayanbox.ir/view/7300693691535917813/آيين-نامه-شماره-34.pdf

آببن نامه توسعه و گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات

34

http://bayanbox.ir/view/8554315956715057516/آيين-نامه-شماره-35.pdf

آيين نامه ارزيابي و تشخيص شركت ها و موسسات دانش بنيان

35

http://bayanbox.ir/view/5067118202322932569/آيين-نامه-شماره-36.pdf

شيوه نامه انتصاب و فعاليت شركت هاي دانش بنيان

36

http://bayanbox.ir/view/7314233660809235160/آيين-نامه-شماره-37.pdf

فهرست ارزيابان شركت هاي دانش بنيان

37

http://bayanbox.ir/view/4019402531041632598/آيين-نامه-شماره-38.pdf

حمايت از صادرات و تبادل فناوري شركت هاي دانش بنيان

38

http://bayanbox.ir/view/3629311001393132106/آيين-نامه-شماره-39.pdf

تسهيلات نظام وظيفه تخصصي براي افراد فعال در شركت هاي دانش بنيان

39

http://bayanbox.ir/view/8432740657009615668/آيين-نامه-شماره-40.pdf

خدمات شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي

40

http://bayanbox.ir/view/6147340852295615523/آيين-نامه-شماره-41.pdf

كاهش آورده نقدي در واگذاري زمين شهرك هاي صنعتي

41

http://bayanbox.ir/view/3444909950993146302/آيين-نامه-شماره-42.pdf

امتياز اضافه پخش تشويقي (تخفيف) آگهي هاي صدا و سيما براي شركت هاي دانش بنيان

42

http://bayanbox.ir/view/2423314196919047061/آيين-نامه-شماره-43.pdf

فهرست پيشنهاد كالاها و خدمات جديد براي اضافه شدن به فهرست كالاها/خدمات دانش بنيان

43

http://bayanbox.ir/view/2185314429282580163/احكام-انتصاب.pdf

احكام انتصاب

*

http://bayanbox.ir/view/25690553929521834/فرآيند-ثبت-نام-شركت.pdf

فرآيند ثبت نام شركت

*

http://bayanbox.ir/view/6340928656023354327/فهرست-كالاها-و-خدمات-دانش-بنيان.pdf

فهرست كالاها و خدمات دانش بنيان

*

http://bayanbox.ir/view/7777697627447904292/گزارش-مختصر-اجراي-قانون-حمايت.pdf

گزارش مختصر اجراي قانون حمايت

*

http://bayanbox.ir/view/1617559152802808732/نقشه-راه-ارزيابي-و-حمايت-از-شركت-ها-و-موسسات-دانش-بنيان.pdf

نقشه راه ارزيابي و حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان

*

 
تاریخ: 1396/11/03
تعداد بازدید: 146
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal