۱۳۹۹/۹/۱۰
ورود کاربران English
مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري گيلان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
 

 به طور كلي هدف از ايجاد مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه آزاد اسلامي استان گيلان فرآهم آوردن حمايت هاي قانوني، خدمات آموزشي و مشاوره اي جهت تسريع رشد واحد هاي مستقر در مركز مي باشد تا ايده هاي نو به محصولات تجاري تبديل شده و همچنين از طريق نظارت مستمر بر فعاليت هاي واحد ها بتوان روند رشد و بهبود عملكرد آنها را تسريع نمود. پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري به عنوان يكي از نهاد هاي اجتماعي مؤثر در فرايند توسعه ي فناوري و به تبع آن حمايت از ايجاد اشتغال مولد، تاثير گذارترين مراكز در توسعه اقتصاد بر مبناي دانش در دنيا مي باشند. ايجاد مراكز رشد فناوري بعنوان محيطي براي استقرار شركت هاي كوچك و نوپا كه متكي بر دانش هستند، مي تواند امكان تجميع و تعامل سازنده اين واحدها با بازار و ساير مراكز تحقيقات كاربردي را فراهم نمايد. هدف نهايي اين شبكه سازي، بهره گيري از شرايط تعامل و هم افزايي مجموعه هاي مختلف در توسعه ي فناوري شامل كسب، توليد ، انتقال، جذب، بومي سازي و اشاعه فناوري است.

زمينه هاي  فعاليت:

زمينه  تخصصي فعاليت اين مركز رشد، به كارگيري فناوري هاي نوين در استفاده از مواد طبيعي مي باشد. موارد زير را مي توان به عنوان مثال ذكر نمود:

  • استخراج مواد خوراكي و دارويي از ضايعات چاي با توسعه فناوري هاي بومي
  • استخراج مواد دارويي و بهداشتي از كاه و سبوس برنج با توسعه فناوري هاي بومي
  • استخراج مواد با كاربرد صنعتي و زيست محيطي از هسته و تفاله زيتون
  • توسعه فناوري هاي مورد نياز براي تصفيه و كاربرد قير طبيعي در صنايع مختلف
  • توليد مواد نانو با كاربردهاي صنعتي مختلف با استفاده از مواد طبيعي و بومي منطقه
  • استخراج اسانس و مواد دارويي از گياهان بومي
  • تبديل، فراوري و استخراج مواد مختلف از انواع پسماندهاي كشاورزي
  • تصفيه آب و پسابهاي صنعتي با استفاده از فناوريهاي نوين

 

 موسسين: "دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت" و "پارك علم و فناوري استان گيلان"

تاريخ اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: 94/08/04


آدرس پستي:رشت كيلومتر 7 جاده لاكان بعد از مجتمع لاكانشهر مركز رشد واحد ها ي فناور دانشگاه آزاد رشت پلاك 785- كد پستي :4193115653

تلفن: 7-33402716-013

نمابر:33402718-013

وبسايت: http://roshd.iaurasht.ac.ir/

پست الكترونيكي:roshd@iaurasht.ac.ir 
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal