۱۳۹۹/۹/۱۰
ورود کاربران English
مركز رشد واحدهاي فناور بيوتكنولوژي شمال كشور

 

يكي از راه هاي اساسي در مسير اثرگذاري نتايج تحقيقاتي و تجاري سازي فنآوري هاي بدست آمده در مراكز پژوهشي، ارتباط مناسب بين مراكز پژوهشي و صنعتي بوده است. امروزه توسعه مراكز رشد به عنوان رابط ميان مراكز توليد علم و فنآوري با بخش هاي اقتصادي و تجاري جامعه به منظور انتقال و نشر فنآوري به صنعت و تبديل دانش به ثروت، بسيار مورد توجه واقع شده است.

اين مراكز با جذب دانش آموختگان دانشگاهي و حمايت از هسته هاي كارآفريني نوپا و در اختيار قرار دادن امكانات اوليه اعم از فضا، تجهيزات، اعتبارات مالي و خدمات متنوع مورد نياز اين گروه ها باعث كاهش ريسك سرمايه گذاري و شكل گيري و توسعه سريع شركت هاي جوان و نوپا ميشوند. يكي از مهمترين فنآوري هاي نو در دنيا كه نقش بسزايي در توسعه جهاني و افزايش سطح زندگي و رفاه مردم داشته است، زيست فنآوري است كه 32 درصد بازار جهاني فناوريهاي نوين را شامل ميشود (375 ميليارد دلار در سال 2016) بخش قابل توجهي از اين بازار مربوط به بخش بيوتكنولوژي كشاورزي است.

 

 

اهداف و ماموريت مركز رشد

-        حمايت از تشكيل و توسعه شركت هاي كوچك و متوسط دانش بنيان در حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي

-        بستر سازي و ﺣﻤﺎﯾﺖ از تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي و اﯾﺪهﻫﺎي ﻧﻮ پژوهشگران و توليدكنندگان

-        ايجاد ارتباط نزديك بين پژوهشگران و صنايع فعال در حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي

-        ايجاد زمينه كارآفريني و اشتغال زايي دانش بنيان و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

-        ارائه فضاي اداري و آزمايشگاهي تخصصي و ارائه خدمات حمايتي شامل خدمات اداري، اطلاع رساني، پشتيباني، فني، مشاوره اي و آموزشي با تعرفه هاي مناسب به شركت هاي نوپاي مستقر

-        ارائه حمايت مالي و اعتبار خدماتي جهت پرداخت بخشي از هزينه هاي استقرار، خريد تجهيزات و استفاده از خدمات پشتيباني مركز رشد به برخي شركت هاي مستقر

 

 
 

حوزه هاي تخصصي مورد پذيرش

 

-        كشت بافت گياهي

-        كودها و سموم بيولوژيك

-        مواد پوششي زيستي و تجزيه پذير

-        توليد انواع واكسن ها

-        توليد كيت هاي تشخيصي (ژنتيكي و پزشكي)

-        توليد متابوليت هاي ثانويه

-        توليد فيتوبيوتيك ها

-        توليد گياهان تراريخته

-        توليد گياهان هاپلوييد

-        توليد دام، طيور و آبزيان تراريخته

-        توليد پروبيوتيك ها

-        و ساير حوزه هاي مرتبط به بيوتكنولوژي كشاورزي

 
 

خدمات و حمايت هاي مركز

 

1 - فضاي كار

-        تامين فضاي كاري اداري و كمك به تجهيز اوليه آن

-        آزمايشگاه هاي تخصصي و گلخانه

-        بهره مندي از اينترنت مركز رشد

-        ارائه خدمات و نظافت عمومي

-        پرداخت هزينه هاي انرژي مصرفي و تعمير و نگهداري ساختمان

-        بهره مندي از اتاق كنفرانس

-

2 - آموزش و مشاوره

-        برگزاري دورهاي آموزشي در حوزه مديريت كسب و كار

-        ارائه مشاوره هاي حقوقي، مديريتي و تجاري سازي

-        ارزيابي عملكرد و آسيب شناسي واحدها

 

3 - تبليغات و بازاريابي

-        ارائه دستاوردهاي واحدهاي فناور در نمايشگاه هاي محلي، منطقه اي و ملي

-        معرفي واحدهاي فنآور در سايت مركز رشد و رسانه هاي مكتوب

-        نشر اخبار موفقيت واحدهاي فنآور در پژوهشگاه و رسانه هاي عمومي

-        صدور گواهي و معرفي نامه در صورت درخواست واحد فناور

 

4 - كمك به دريافت تسهيلات مالي

-        اطلاع رساني تسهيلات قابل دريافت از سوي شركت هاي دانش بنيان

-        تامين اعتبار خدماتي و اعتبار فناوري متناسب با عملكرد واحد فنآور

 

5 - اطلاع رساني

-        اطلاع رساني نيازمندي­هاي بخش كشاورزي و صنايع مربوطه به واحدهاي فناور و تسهيل­گري ارتباط آنها

-        اطلاع رساني رويدادهاي علمي، پژوهشي و فناوري


 

 

فرم هاي مورد نياز هسته هاي فناور مستقر در مركز رشد بيوتكنولوژي

-        كاربرگ پذيرش و استقرار هسته هاي فناوري رشد مقدماتي

-        كاربرگ اوليه پذيرش هسته و واحد فناور

-        پرسشنامه اعضا ء و همكاران اصلي

-        فرم درخواست وجه

-        گواهي كسر اقساط

-        كاربرگ نهايي برنامه كاري هسته واحد فناور

-        كاربرگ گزارش ميان دوره اي هسته

-        شيوه نامه تدوين گزارش اصلاح شده

 
 

فرم هاي مورد نياز واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد بيوتكنولوژي

-        كاربرگ پذيرش و استقرار واحد هاي فناوري رشد

-        كاربرگ اوليه پذيرش هسته و واحد فناور

-        برنامه كسب و كار

-        پرسشنامه اعضا ء و همكاران اصلي

-        درخواست وجه

-        كاربرگ گزارش ميان دوره اي  و پايان دوره واحد فناور

 
 

آدرس:

رشت، ميدان گيل،ابتداي جاده تهران، جنب بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) ، پژوهشكده بيوتكنولوژي جانوري، مركز رشد واحدهاي فناور بيوتكنولوژي كشاورزي منطقه شمال كشور

كد پستي: 58883-41889

تلفكس: 01333661503

ايميل: Gabic@Abrii.ac.ir

سايت: http://Gabic.abrii.ac.ir

 

 

 

 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal