۱۳۹۸/۱/۲
ورود کاربران English
عنوان صفحه
حمایت از قراردادهای تجاری سازی
حمایت از قراردادهای تجاری سازی
حمایت از قراردادهای تجاری سازی

دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری در نظر دارد از فروش طرح ها و محصولات فناورانه و سرمایه گذاری در این حوزه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری حمایت نماید.

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری طی نامه‌ای اعلام کرد که در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن بازار امسال، این دفتر در نظر دارد از فروش طرح ها و محصولات فناورانه و سرمایه گذاری در این حوزه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری؛ حمایت نماید.

به همین منظور از بین طرح ها و محصولات فناورانه و نوآورانه که در ایام نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و فن بازار قرارداد فروش و یا سرمایه گذاری آنها به صورت رسمی منعقد شده و بر اساس شاخص های مروبط به عنوان قرارداد برتر انتخاب شوند در صدی از قرارداد منعقده تا سقف 2500 میلیون ریال حمایت خواهد شد.

دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور که دارای طرح ها و محصولات فناورانه با قابلیت بالای فروش و یا جذب سرمایه گذار بوده و متقاضی استفاده از این حمایت هستند می توانند خلاصه مشخصات طرح یا محصول ، مشتریان و سرمایه گذاران را به دبیرخانه گروه تجاری سازی و کارآفرینی واقع در دفتر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نمایند.

لازم بذکر می باشد که اطلاعات طرح ها می بایستی حتما در سامانه www.IranTechHub.ir جهت بررسی میزان TRL و انجام مراحل بعدی، ثبت نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره این دفتر در تهران 82233470 تماس حاصل فرمایید.

متن شیوه نامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری:

شیوه­نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزیده کشور

1- مقدمه:

پیرو دستورالعمل ابلاغی نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده در هفته پ‍ژوهش و فناوری ، شیوه­نامه اجرایی انتخاب فناوران برگزیده پژوهش و فناوری سال 1397 تدوین شده است.

2- تعاریف:

2-1- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2-2- معاونت: معاونت پژوهش و فناوری

2-3- دفتر: دفتر برنامه­ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2-4- موسسات علمی: پارک­های علم و فناوری (استانی، دانشگاهی، پارک پردیس و جهاد دانشگاهی)، دانشگاه­ها، واحدهای پژوهشی و دستگاه­های اجرایی دارای مراکز رشد با مجوز مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

2-5- دستگاههای اجرایی : بخش صنعت ( آب، انرژی، عمران، معدن، نفت، کشاورزی و ...)

2-6- فناور برگزیده: منظور شاغلین دستگاه­های اجرایی (بخش دولتی و خصوصی) و شاغلین واحد فناور مستقر در پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد (مستقل یا وابسته به دانشگاه­ها، واحدهای پژوهشی و دستگاه­های اجرایی)

2-7- وزارتخانه های مربوط به دستگاه­های اجرایی : معاونت پژوهشی آن وزارت وظیفه معرفی فناور منتخب آن وزارت به کمیته فناوری را بر عهده دارد.

2-8- کمیته فناوری: این کمیته وظیفه انتخاب برگزیدگان، نظارت و ارزشیابی از اجرای حوزه فناوری جشنواره را بر عهده دارد (مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).

3- مراحل چگونگی تعیین برگزیدگان:

موسسات علمی :

3ـ1ـ هر یک از پارک­های علم و فناوری و مراکز رشد (مستقل یا وابسته به دانشگاه­ها، واحدهای پژوهشی و دستگاه­های اجرایی)، پژوهشگاه ها و دانشگاه­ها می توانند حداکثر یک نفر فناور واجد شرایط بر اساس جدول شماره 1 پیوستی و ضمائم مربوطه معرفی نمایند.

تبصره1: پس از تکمیل فرم شماره 2، بررسی اولیه پرونده­های فناوران واجد شرایط به شرح ذیل است:

- مراکز رشد مستقر در دانشگاه­ها در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و تایید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

- مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی دارای موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تایید معاون پژوهشی و فناوری سازمان مرکزی

- واحدهای مستقر در پارک­های علم و فناوری و سایر مراکز رشد توسط شورای فناوری و تایید رئیس پارک

تبصره2: پرونده­های تایید شده در مرحله قبلی (بررسی اولیه) به همراه کلیه مستندات توسط بالاترین مقام مسئول سازمان موسس به دبیرخانه کمیته فناوری ارسال و در سامانه مربوط به جشنواره ثبت گردد. لازم بذکر است پرونده های فاقد مستندات و ضمائم مربوطه در کمیته فناوری بررسی نخواهند گردید.

دستگاه­های اجرایی :

3ـ2ـ هر یک از وزارتخانه های دستگاه­های اجرایی می توانند حداکثر 4 نفر فناور واجد شرایط (1 نفر از بخش دولتی و 3 نفر از بخش خصوصی) را بر اساس جدول شماره 1 پیوستی و ضمائم مربوطه معرفی نمایند.

تبصره 2: بررسی اولیه پرونده­های فناوران واجد شرایط به شرح ذیل است:

1- دستگاه­های اجرایی فرم شماره 2 ( گزارش گیری از شرکت کنندگان) را تکمیل و به معاونت پژوهشی وزارت مربوطه ارسال می دارند.

2- معاونت پژوهشی وزارتخانه مربوط به دستگاه­های اجرایی پرونده برگزیدگان دارای حداقل امتیاز براساس پیوست شماره 1 (نحوه محاسبه امتیازها) را بهمراه کلیه مستندات به دبیرخانه کمیته فناوری ارسال خواهند نمود. لازم بذکر است پرونده های فاقد مستندات و ضمائم مربوطه در کمیته فناوری بررسی نخواهند گردید.

تبصره 3: مدیران اجرایی در موسسات علمی و دستگاه­های اجرایی در کلیه سطوح نمی توانند بعنوان فناور برگزیده معرفی گردند.

تبصره 4: در صورتیکه هیچ یک از الف) فناوران بخش خصوصی مرتبط با دستگاه­های اجرایی و ب) فناوران مستقر در پارک ها و مراکز رشد وابسته به آن ها، نتوانند حداقل امتیازات لازم جدول پیوست 1 را کسب نمایند، معاونت پژوهشی وزارتخانه های مربوط به دستگاه­های اجرایی/ رئیس پارک علم و فناوری می توانند از میان فناوران یک نفر دارای بیشترین امتیاز از جدول پیوست 1 را به دبیرخانه کمیته فناوری معرفى نمایند.

3- 3ـ کمیته فناوری از شرکت­کنندگان معرفی شده در بخش­های 1ـ پارک­های علم و فناوری، 2ـ مراکز رشد، 3ـ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه­ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ و 4ـ صنعت، فناوران برگزیده را انتخاب و به جشنواره اعلام خواهد نمود.

4- نمودار مراحل تعیین برگزیدگان:

تکمیل فرم شماره 2 ( گزارش­گیری از شرکت کنندگان) توسط موسسات علمی و دستگاه­های اجرایی.

بررسی و انتخاب فناوران برگزیده توسط کمیته فناوری

اعلام فناوران برگزیده به دبیر جشنواره

فناوران برگزیده در بخش­های 1-پارک­های علم و فناوری، 2-مراکز رشد، 3- ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه­ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ و 4- صنعت فناوران

تقدیر از فناوران برگزیده در مراسم رسمی با حضور مسئولین بلندپایه کشوری در هفته پژوهش و فناوری

هر یک از موسسات علمی حداکثر 1 نفر و هر یک از وزارتخانه های دستگاه­های اجرایی حداکثر 4 نفر فناور واجد شرایط (1 نفر از بخش دولتی و 3 نفر از بخش خصوصی)

معرفی برگزیدگان از طرف بالاترین مقام موسسات علمی و معاونت پژوهشی وزارتخانه های دستگاههای اجرایی به دبیرخانه کمیته فناوری مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بررسی پرونده شرکت­کنندگان توسط موسسات علمی و وزارتخانه های مربوط به دستگاه­های اجرایی5- شرح وظایف کمیته فناوری :

5-1- تهیه دستورالعمل­های مرتبط

5-2- ارسال فراخوان و شیوه نامه حوزه فناوری جشنواره به پارک علم و فناوری

5-3- بررسی و ارزیابی مدارک و مستندات شرکت کنندگان در جشنواره ارسالی از طرف موسسات علمی و وزارتخانه های مربوط به دستگاه­های اجرایی

5-4- جمع بندی نتایج ارزیابی و اعلام برگزیدگان منتخب به جشنواره

6- زمان­بندی گردش کار:

6-1- معرفى برگزیدگان به انضمام کلیه مستندات مورد نیاز که حداقل امتیازات لازم از جدول پیوست 1 را کسب کرده باشند در بخش­های 1ـ پارک­های علم و فناوری، 2ـ مراکز رشد، 3- ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه­ها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ و 4ـ صنعت توسط موسسات علمی و وزارتخانه های مربوط به دستگاه­های اجرایی

6-2- انتخاب فناوران برگزیده توسط کمیته فناوری

6-3- اعلام نتایج داوری به کمیته اجرایی جشنواره

6-4- دعوت از فناوران برگزیده برای حضور در جشنواره و تقدیر از آنان

پیوست 1- محاسبه امتیازات فناور برگزیده

ردیف

شاخص

معیارهای سطح یک

معیارهای سطح دو

سقف امتیاز برای هر فرد

امتیاز کسب شده

حداقل امتیاز لازم

1

شاخص های ارزیابی فناور (الف)

1- تخصص و تجارب

تحصیلات

5


10

سابقه کاری مرتبط

5


2- افتخارات کسب شده

5


3- اجرای سایر طرح های فناورانه

5


2

شاخص های ارزیابی طرح­های ارائه شده (ب)

4- فناوری

میزان پیشرفت طرح

15


100

5- نوآوری

سطح آمادگی فناوری(TRL)

15


وضعیت ثبت اختراع و تائیدیه علمی

15


6- وضعیت بازار

وضعیت قرارداد فروش

10


میزان فروش

10


میزان صادرات

15


7- مالی

دوره بازگشت سرمایه

5


درصد مشارکت صاحب طرح

5


8- تاثیرات اجرای طرح

تاثیر در حفظ محیط زیست

5


تاثیر در بهینه سازی مصرف انرژی

5


9- مجوزها و استانداردها

استانداردهای اخذ شده

15


مجوزها و تائیدیه های اخذ شده

10


عناوین و افتخارات کسب شده

10


10- مستندسازی و تالیفات مرتبط با طرح فناورانه

10


11- ساختار حقوقی و نیروی انسانی

رویکرد گروهی در تجاری سازی

6


میزان اشتغال زایی طرح فناورانه

20


سطح تحصیلات نیروی انسانی شاغل در اجرای طرح فناورانه

10


فرم شماره 1 (نحوه محاسبه امتیازها)

شاخص های ارزیابی

1- تخصص و تجارب

1-1- تحصیلات متقاضی

شاخص

مرتبط

غیر مرتبط

امتیاز

5

2
* این امتیاز صرفاً به تحصیلات مرتبط با موضوع طرح اختصاص می یابد.

1-2- سابقه کاری متقاضی

شاخص

تا 5 سال

3 تا 5 سال

کمتر از 3 سال

امتیاز

5

3

1
2- افتخارات کسب شده متقاضی

شاخص

افتخارات بین المللی

افتخارات ملی

امتیاز

4

3
* جشنواره های معتبر بین­المللی معتبر مورد تایید انجمن­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند.

* * جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شیخ بهایی، علم تا عمل، رازی، مسابقات ملی مهارت، رویش بنیاد ملی نخبگان و ایده های برتر(برگزارشده توسط پارک یزد) می باشند.

3- اجرای سایر طرح/محصول های فناورانه(غیر از محصول محوری)

شاخص

عنوان طرح / محصول

میزان پیشرفت اجرای طرح

تولید محصول در مقیاص صنعتی

تولید محصول درمقیاس نیمه صنعتی

تولید نمونه صنعتی

تولید نمونه آزمایشگاهی

پیش از تولید نمونه آزمایشگاهی

امتیاز


5

4

3

2

1
* منظور از سایر طرح های فناورانه، دیگر طرح های اجرا شده و یا در دست اجرا توسط مجری به غیر از طرح اصلی ارائه شده، اما مرتبط و هم راستا با آن می باشد.

4- پیشرفت اجرای محصول محوری*

شاخص

تولید محصول در مقیاص صنعتی

تولید محصول درمقیاس نیمه صنعتی

تولید نمونه صنعتی

تولید نمونه آزمایشگاهی

امتیاز

15

12

9

6


* تعریف تولید صنعتی و نیمه صنعتی با توجه به ویژگی های هر محصول می تواند متفاوت باشد.

**در هر مرحله فروش داشن فنی مطابق با مراحل فوق همان امتیاز را داراست.

5- نوآوری

5-1- سطح آمادگی فناوری(TRL)

شاخص

TRL 9

TRL 8

TRL 7

TRL 6

TRL 5

مهندسی معکوس

امتیاز

15

13

11

9

7

6
* اگر سطح آمادگی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی باد امتیاز در 1.5 ضرب می­گردد.

5-2- ثبت اختراع محصول

شاخص

ثبت اختراع داخلی

ثبت اختراع خارجی

با تایید علمی

بدون تایید علمی

با مقصد صادراتی

بدون مقصد صادراتی

امتیاز

5

2

15

5


* تایید علمی از مراجع منطقه ای مالکیت فکری استان­ها، بنیاد ملی نخبگان (سطح 3) و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

**سهم فناور حداقل 40 درصد اختراع باشد

6- وضعیت بازار

6-1- وضعیت قرارداد فروش *

شاخص

دارای قرارداد فروش تجاری**

دارای قرارداد فروش نمونه

امتیاز

5

2
* تعریف فروش تجاری و فروش نمونه متناسب با زمینه و نوع هر محصول مدنظر می باشد.

* بازه زمانی مورد ارزیابی 5 سال مالی منتهی به سال جاری می باشد

6-2- میزان فروش *(ریال)

شاخص

بالای 30 میلیارد

10 تا 30 میلیارد

5 میلیارد تا 10 میلیارد

1 تا 5 میلیارد

زیر 1 میلیارد

امتیاز

15

12

10

8

5* بازه زمانی مورد ارزیابی 5 سال مالی منتهی به سال جاری می باشد.(گردش مالی ذکر نگردد.)

6-3- میزان صادرات*

شاخص

بالای یک میلیون دلار

از500 هزار تا یک میلیون دلار

از 50 هزار تا 500 هزار دلار

از 50 هزار تا 10 هزار دلار

زیر 10 هزار دلار

امتیاز

15

10

5

3

1* بازه زمانی مورد ارزیابی 5 سال مالی منتهی به سال جاری می باشد./مبنای صحت ارقام صادراتی به جز صادرات نرم افزار ، گواهی صادرات گمرک است.

7- مالی

7-1- دوره بازگشت سرمایه *

شاخص

کمتر از 1 سال

بین 1 تا 2 سال

بین 2 تا 3 سال

بین 3 تا 5 سال

بیش از 5 سال

امتیاز

5

4

3

2

1* در صورت ارائه اسناد قابل استناد از سوی متقاضی و امکان محاسبه «نرخ بازگشت سرمایه» این شاخص می­تواند جایگزین شاخص دوره بازگشت سرمایه گردد.

7-2- درصد مشارکت متقاضی

شاخص

بیش از 51 درصد

بین 51 تا 30 درصد

بین 30 تا 10 درصد

کمتر از 10 درصد

امتیاز

5

4

3

2


*سهم آورده صاحب طرح با لحاظ نمودن طرح های بزرگ، کوچک و متوسط ارزیابی می شود.

8- تأثیرات اجرایی طرح

8-1- تأثیر در حفاظت از محیط زیست *

شاخص

پیوست محیط زیست دارد

پیوست محیط زیست ندارد

امتیاز

3

0
* بازیافت پسماندها، کاهش آلودگی های زیست محیطی، تولید محصولات دوستدار محیط زیست و ....، از جمله موارد مورد توجه در این شاخص می باشند.

8-1- تأثیر در بهینه سازی مصرف انرژی *

شاخص

زیاد

متوسط

کم

امتیاز

5

3

1

* صرفه جویی در مصرف آب و انواع حامل های انرژی مورد نظر می باشد.

9- مجوز ها و استاندارد ها

9-1. استاندارهای اخذ شده*

شاخص

استاندارد های بین المللی**

استاندارهای داخلی

با مقصد صادراتی

بدون مقصد صادراتی

امتیاز

15

5

5

*** امکان کسب همزمان هر دو امتیاز وجود دارد. همچنین اگر مجری طرح در حال طی مراحل اخذ اسناندارد مربوطه باشد، با در نظر کمیته داوری حداکثر 2 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

** تشخیص معتبر بودن استاندارد های بین المللی به عهده کمیته داوری فناوران برگزیده می باشد.

*** صرفاً استاندارد اخذ شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران معتبر می باشد.

9-2. مجوز ها (بهره برداری /تولید) و تاییدیه های اخذ شده

شاخص

مجوز های اخذ شده*

تاییدیه های اخذ شده**

امتیاز

(به ازای هر مجوز یا تاییدیه)

5

4
* اگر مجری طرح در حال طی مراحل اخذ مجوز یا تاییدیه مربوطه باشد، با در نظر کمیته داوری حداکثر 2 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

** تشخیص معتبر بودن مجوز ها و تاییدیه ها به عهده کمیته داوری فناوران برگزیده می باشد./ تاییدیه ها می تواند در برگیرنده تاییدیه بهره برداران ذی صلاح نیز باشد.

9-3. عناوین و رتبه های کسب شده*

شاخص

جشنواره های معتبر خارجی**

( به ازای هر بار کسب رتبه)

جشنواره های معتبر ملی***

(به ازای هر بار کسب رتبه)


رتبه

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم


امتیاز

5

4

3

5

4

3


* این شاخص صرفاً مربوط به عناوین و رتبه های کسب شده توسط مجری طرح به واسطه طرح ارایه شده می باشد و مشمول دیگر طرح های اجرا شده توسط مجری نمی باشد.

**جشنواره های معتبر خارجی می بایست دارای تاییدیه از یکی از مراکز زیر باشند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی/ پارک علم و فناوری/ مراکز رشد

*** جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شیخ بهایی، علم تا عمل، رازی، مسابقات ملی مهارت، بنیاد ملی نخبگان و ایده های برتر (برگزارشده توسط پارک یزد) می باشند.

تبصره 1: در مواردی که جشنواره ها رتبه های اول، دوم و سوم ندارند رتبه برگزیده به منزله رتبه اول است.

تبصره 2: در مورد اعتبار سایر جشنواره های داخلی، منطقه ای و بین المللی کمیته داوری تصمیم گیری خواهد کرد. و حداکثر یک امتیاز برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

10- مستندات و تألیفات مرتبط با طرح *

شاخص

تالیف کتاب مرتبط

مستند سازی دانش فنی تولید محصول

مستند سازی برای فروش

امتیاز

3

5

5


** آثار ترجمه ای مورد پذیرش می باشد که بین اثر ترجمه شده و تحصیلات مجری طرح همخوانی وجود داشته باشد.

*** طرح کسب و کار می بایست شامل قسمت های مطالعات امکان سنجی و اقتصادی، مطالعات بازار، ویژگی های فنی محصول، برنامه زمانبندی تولید و برآورد هزینه های تولید باشد

11- ساختار حقوقی و نیروی انسانی

11-1. رویکرد گروهی در تجاری سازی

شاخص

شرکت خصوصی

سازمان دولتی

گروهی*

فردی

امتیاز

6

3

4

0


* منظور از رویکرد گروهی، گروهی از افراد که در اجرای طرح نقش داشته اند اما به عنوان یک شرکت ثبت نشده اند.

11-2. میزان اشتغال زایی طرح / محصول فناورانه


شاخص

بیش از 20 نفر بیمه شده

بین 15 تا 20 نفر

بین 5 تا 15 نفر

کمتر از 5 نفر


امتیاز

20

15

10

5
· 11-3. سطح تحصیلات نیروی انسانی شاغل در اجرای طرح/ محصول فناورانه*


شاخص

نیروی انسانی با تحصیلات دکتری

(به ازای هر نفر)

نیروی انسانی با تحصیلات

کارشناسی ارشد

(به ازای هر نفر)

نیروی انسانی با تحصیلات

کارشناسی

(به ازای هر نفر)

نیروی انسانی با تحصیلات

فوق دیپلم

(به ازای هر نفر)

نیروی انسانی با تحصیلات

دیپلم

(به ازای هر نفر)

امتیاز

5

4

3

2

1* تحصیلات مجری طرح در این شاخص محاسبه نمی­گردد.

فرم شماره 2 ( گزارش گیری از شرکت کنندگان)

اطلاعات مربوط به متقاضی

مشخصات فردی

نام:

نام خانوادگی:

جنسیت:

نام پدر:

وضعیت تاهل:

تاریخ تولد:

کد ملی:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

پست الکترونیک:

شماره تماس همراه:

شماره تماس ثابت:

آدرس محل سکونت:

کدپستی محل سکونت:

محل کار:

آدرس و کدپستی محل کار:

شماره تلفن محل کار:مشخصات شرکت *

نام شرکت:

زمینه فعالیت شرکت در اساسنامه:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

نوع سهام شرکت: o سهامی‌خاص o تعاونی o تضامنی o مسئولیت محدود

نوع شرکت: o صنعتی o تولیدی o نوپا

وضعیت فعالیت: oغیر فعال o فعال

مدت سابقه فعالیت (سال):

نشانی و شماره تلفن و نمابر دفتر شرکت/دفتر موسسه:

نشانی و شماره تلفن و نمابر واحد تولیدی یا صنعتی:

آدرس سایت اینترنتی شرکت:

* در صورتی که طرح ارائه شده، توسط یک شرکت تجاری سازی شده است لازم است علاوه بر اطلاعات مجری طرح اطلاعات شرکت نیز در قالب این جدول ارائه گردد.


الف) شاخص های ارزیابی مجری طرح

جدول (1-1). سوابق تحصیلی (به ترتیب از بالاترین مدرک تحصیلی)

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

دانشگاه محل اخذ مدرک

شهر/کشور محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

123جدول (1-2). سوابق کاری (دولتی، خصوصی)*

ردیف

نام موسسه/ سازمان/ دانشگاه

پست سازمانی/ مسئولیت

نوع همکاری

(قراردادی، رسمی و ....)

طول مدت زمان همکاری

سال همکاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

12* سوابق کاری بیان شده صرفاً می بایست مرتبط با موضوع طرح ارائه شده باشد.

جدول (2). افتخارات کسب شده توسط مجری طرح *

ردیف

رتبه و یا افتخار

کسب شده

عنوان رویداد

(همایش، جشنواره، مسابقه، المپیاد علمی و مهارتی و ....)

برگزار کننده رویداد

سطح برگزاری رویداد

(بین المللی، ملی)

عنوان اثر یا موضوع ارایه شده در رویداد

تاریخ کسب افتخار

123* این افتخارات صرفاً می­بایست در حوزه تخصصی مجری طرح و مرتبط با موضوع طرح ارائه شده باشد.جدول (3). اجرای سایر طرح / محصول های فناورانه*

ردیف

عنوان طرح **

حوزه کاربرد طرح

مسئولیت در طرح

میزان پیشرفت اجرای طرح

نحوه اجرای طرح***

سال اجرا

تولید محصول در تیراژ انبوه (صنعتی)

تولید محصول در تیراژ محدود (نیمه صنعتی)

تولید نمونه صنعتی

تولید نمونه آزمایشگاهی

پیش از تولید نمونه آزمایشگاهی

فردی

گروهی

1
2
* این جدول صرفاً جهت درج دیگر طرح های فناورانه مجری، غیر طرح اصلی ارائه شده به این جشنواره، می باشد.

** طرح ارائه شده در این جدول می­بایست با طرح اصلی ارائه شده مرتبط و یا در یک راستا باشد.

*** در صورت اجرای طرح توسط یک شرکت و یا سازمان، عنوان آن شرکت یا سازمان در قسمت «گروهی» ذکر شود.


جدول (4-1). مشخصات فنی محصول محوری

عنوان طرح:

معرفی (محصول تولید شده):

کاربرد ها:

مختصری از فرایند تولید محصول:

فناوری های به کار رفته در تولید محصول:

جدول (4-2). پیشرفت اجرا

تولید در تیراژ انبوه *

(صنعتی)

تولید در تیراژ محدود *

(نیمه صنعتی و کارگاهی)

ساخت نمونه صنعتی**

ساخت نمونه آزمایشگاهی

مطالعات و اقدامات پیش از ساخت نمونه اولیه


لطفاً دلایل انتخاب خود را توضیح دهید:

* لازم است تیراژ تولید محصول ذکر شود.

** لازم است در جلسات داوری، نمونه­ی ساخته شده ارائه شود و یا امکان بازدید از واحد صنعتی مربوطه مهیا گردد.


جدول (5-1). سطح آمادگی فناوری

شاخص

TRL 9

TRL 8

TRL 7

TRL 6

TRL 5

مهندسی معکوسجدول (5-2). وضعیت ثبت اختراع و تاییدیه علمی طرح/محصولات

وضعیت ثبت اختراع طرح*

ردیف

عنوان ثبت اختراع

شماره ثبت اختراع

تاریخ ثبت اختراع

اسامی

مالک/ مالکین اختراع

نوع ثبت

داخلی

خارجی

12آیا طرح دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، بنیاد ملی نخبگان و مراجع منطقه ای مالکیت فکری می باشد؟ (با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه)

* تایید علمی از مراجع منطقه مالکیت فکری استان­ها وسازمان پژوهش­های علمی و صنعتی و سطح 3 بنیاد ملی نخبگان

**سهم فناور حداقل 40 درصد اختراع باشد

جدول (6-1). ویژگی های بازار محصول

معرفی بازار هدف محصول: (با ذکر بازار داخلی و خارجی محصول و مشخص نمودن جامعه هدف آن، برای مثال بیماران دیابتی در تولید محصولات دارویی)

سهم فعلی این محصول از بازار هدف:

برآورد حداکثر میزان تقاضا برای محصول از بازار هدف با لحاظ نمودن طرح های توسعه محصول:

جدول (6-2-1). قیمت فروش محصول

قیمت تمام شده محصول:

قیمت فروش محصول:

معرفی تولید کنندگان محصولات مشابه در بازار:

قیمت کالاهای مشابه موجود در بازار:


جدول (6-2-2). وضعیت قرارداد های فروش محصول

قرارداد فروش تجاری

ردیف

عنوان قرارداد

مبلغ قرارداد

تعداد محصول

طرف قرارداد

1

2

3

4

قرارداد فروش نمونه

ردیف

عنوان قرارداد

مبلغ قرارداد

تعداد محصول

طرف قرارداد

1

2

جدول (6-3). میزان صادرات محصول*

ردیف

کشور مقصد

ارزش دلاری کالای صادراتی

مقدار کالای صادراتی

گمرک صادرکننده محصول

تاریخ صادرات کالا

1


2


3


4


* صادرات محصول در طی 5سال گذشته درج شود.

جدول (7). شاخص های مالی

مبلغ کل سرمایه مورد نیاز تا اتمام کامل طرح:

میزان سرمایه گذاری انجام شده تاکنون:

سهم مجری طرح از کل سرمایه گذاری انجام شده:

دوره بازگشت سرمایه طرح*: (با تشریح نحوه محاسبه آن)

* نرخ بازگشت سرمایه نیز می­تواند به جای این شاخص ارائه شود.

جدول (8). تاثیرات اجرای طرح

ضرورت اجرای طرح:

تاثیرات اجرای طرح در حفاظت از محیط زیست: (از جمله بازیافت پسماندها، کاهش آلودگی های زیست محیطی، تولید محصولات دوستدار محیط زیست و ....)

تاثیرات اجرای طرح در بهینه سازی مصرف انرژی: (کاهش مصرف آب، برق، گاز و دیگر سوخت های فسیلی)

جدول (9-1). استانداردهای اخذ شده برای محصول

ردیف

عنوان استاندارد

نوع استاندارد

(داخلی، بین المللی)

سازمان صادر کننده*

تاریخ صدور

1

2

* استاندارد های داخلی صرفاً می بایست از سازمان ملی استاندارد اخذ گردیده باشند.

جدول (9-2). مهمترین مجوز ها و تاییدیه های اخذ شده برای محصول(بهره­برداری/تولید)

ردیف

عنوان مجوز/ تاییدیه

نوع مجوز/ تاییدیه

(داخلی، بین المللی)

سازمان صادر کننده

تاریخ صدور

1

2

جدول (9-3). کسب عنوان در جشنواره های معتبر*

ردیف

عنوان جشنواره

رتبه کسب شده

برگزارکننده جشنواره

سال برگزاری

محل برگزاری

1


2


* عنوان کسب شده صرفاً می بایست به واسطه اجرای طرح اصلی ارائه شده باشد.

جدول (10-1). تالیف، تدوین، ترجمه و گردآوری کتاب مرتبط با طرح یا محصول فناورانه ارائه شده

ردیف

عنوان کتاب مرتبط با محصول

نوع اثر

(تالیف، ترجمه و گردآوری)

سال و محل انتشار

نام ناشر

1

2

جدول (10-2). مستندات طرح/محصول فناورانه

آیا طرح، دارای طرح کسب و کار(BP) می باشد؟

آیا دانش فنی تولید محصول مستند سازی شده است؟

آیا جهت معرفی محصول اقدام به تهیه و توزیع کاتالوگ، بروشور و ..... نموده اید؟

جدول (11-1). مجریان طرح /محصول فناورانه *


شرکت خصوصی

سازمان دولتی

گروهی

فردی


* لطفاً عنوان مربوطه (شرکت/ سازمان) درج گردد.

جدول (11-2). نیروی انسانی شاغل در طرح/محصول فناورانه *


نیروی انسانی

با مدرک دکتری

نیروی انسانی

با مدرک

کارشناسی ارشد

نیروی انسانی

با مدرک کارشناسی

نیروی انسانی

با مدرک فوق دیپلم

نیروی انسانی

با مدرک دیپلم و زیر دیپلم

تعداد کل شاغلین اجرای طرح

تعداد اشتغال ایجاد شده به تفکیک مدرک تحصیلی
مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ثبت نام

1. تصویر کارت ملی و شناسنامه (مطابق با جدول مشخصات فردی)

2. تصویر اظهار نامه ثبت شرکت (مطابق با جدول مشخصات شرکت)

مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی ارائه کننده طرح

3. تصویر گواهی مدارک تحصیلی (مطابق با جدول 1-1)

4. تصویر گواهی های مربوط به سوابق شغلی (مطابق با جدول 1-2)

5. تصویر گواهی افتخارات و عناوین کسب شده توسط مجری طرح (مطابق با جدول 2)

6. تصویر تاییدیه اجرای طرح های فناورانه از پارک علم و فناوری، مراکز رشد و یا سایر حمایت کنندگان طرح (مطابق با جدول3 )


مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی محصول ارائه شده

7. تصویر و یا فیلم از محصول تولیدی، فرایند تولید، محل تولید محصول و .....

8. تصویر گواهی ثبت اختراع

9. تصویر تاییدیه علمی طرح از سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران یا دفاتر مالکیت فکری استان­ها

10. مستندات مربوط به مطالعات اقتصادی و مطالعات بازار طرح (مطابق با جدول شماره 6-1)

11. یک نسخه از قراردادها یا فاکتور های فروش (مطابق با جدول 6-3)

12. مستندات مربوط به صادرات محصول (مطابق با جدول 6-4)

13. مستندات مربوط به تاثیرات اجرای طرح (در حفاظت از محیط زیست، بهینه­سازی مصرف انرژی مطابق با جدول 8)

14. تصویر استانداردهای اخذ شده برای محصول (مطابق با جدول 9-1)

15. تصویر مجوزها و تاییدیه های اخذ شده برای محصول (مطابق با جدول 9-2)

16. تصویر گواهی کسب رتبه در جشنواره (مطابق با جدول 9-3)

17. تصویر گواهی تاییدیه جهت جشنواره های خارجی توسط مراجع ذیصلاح از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ...... (مطابق با جدول 9-3)

18. تصویر صفحه روی جلد و شناسنامه کتاب (مطابق با جدول 10-1)

19. خلاصه اجرایی طرح کسب و کار (BP) (مطابق با جدول 10-3)

20. مستندات فنی محصول (مطابق با جدول 10-3)

21. یک نمونه از کاتالوگ یا بروشور معرفی محصول (مطابق با جدول 10-3)

22. لیست شاغلین ناشی از اجرای طرح در قالب فرم زیر (مطابق با جدول 11-2)

فرم اطلاعات نیروی انسانی شاغل در طرح

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مسئولیت در طرح

شماره ثابت

شماره همراه


تاریخ:
تاریخ: 1397/09/07
تعداد بازدید: 146
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به پارك علم و فناوري گيلان ميباشد.
Powered by DorsaPortal