یافتن ساختارهای پذیرش شده مستقر

جستجو
نوع ساختار پذیرش شده محل استقرار حوزه فناوری جستجو
عنوان شرکت نوع شرکت وضعیت حوزه فعالیت تلفن صفحه شرکت
کیمیاگران امید سبز سلامت سپند سهامی خاص کشاورزی 09144059302 مشاهده
کیمیا کشت لاهیج دیلم سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09112402143 مشاهده
کیامهد پردازش خزر شرکت سهامی خاص IT / ICT 09337453586 مشاهده
کاوش تجهیز کاسپین منطقه آزاد انزلی شرکت سهامی خاص مکانیک 09113819621 مشاهده
کارا نرم افزار هوشمند سهامی خاص مستقر IT / ICT 09111481400 مشاهده
ویراالکترونیک خزر شرکت سهامی خاص مکانیک 09117995850 مشاهده
ویرا فناوران گیلار سهامی خاص مستقر IT / ICT 09115007260 مشاهده
ورد آفرین روجین شمال شرکت سهامی خاص کشاورزی 09112538927 مشاهده
وراگرافیک ایده گستر همکاران سهامی خاص IT / ICT 09112414506 مشاهده
واقعیت مجازی یاکند سهامی خاص IT / ICT 09113439450 مشاهده
هوشمند نرم افزار حسام سهامی خاص IT / ICT 09127003178 مشاهده
هوشمند افزار کارپیرا سهامی خاص بیوتکنولوژی 09111364317 مشاهده
هنرسازان آرایه وارنا سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09119185900 مشاهده
هسته فناوری سهامی خاص IT / ICT 09352195446 مشاهده
هسته فناور کنترل تردد نوین پانیا سهامی خاص مکانیک 09223781210 مشاهده
هسته فناور نانوزیست پالاگستر سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112316731 مشاهده
هسته فناور مهندسی دایموتک سهامی خاص مستقر مکانیک 09039176289 مشاهده
هسته فناور مسیر سبز شوکا ( دوربین ایرانیان) سهامی خاص بیوتکنولوژی 09113399962 مشاهده
هسته فناور محمد سعید مومنی سهامی خاص مکانیک 09116545418 مشاهده
هسته فناور روژان ویستا مهر مسئولیت محدود مستقر بیوتکنولوژی 09117226112 مشاهده
هسته فناور ارائه خدمات بیوانفورماتیک سهامی خاص بیوتکنولوژی 09118197490 مشاهده
هسته فناور آریک سهامی خاص بیوتکنولوژی 09123195446 مشاهده
هسته فناور آرمیراژ سهامی خاص IT / ICT 09369932757 مشاهده
هاسکوگیم سهامی خاص IT / ICT 09302046821 مشاهده
نیکان نانو آرا مسولیت محدود بیوتکنولوژی 09113431791 مشاهده
نیک اقتصاد آرتمن سهامی خاص مستقر IT / ICT 09116140053 مشاهده
نورا پیشتازان فردای روشن سهامی خاص IT / ICT 09119310929 مشاهده
نوآوران عرصه اندیشه کاسپین پارسیان سهامی خاص بیوتکنولوژی 09354683116 مشاهده
نوآوران صنعت آریوسام سهامی خاص IT / ICT 09115605020 مشاهده
نمایشگرهای دوار سهامی خاص مستقر مکانیک 09125163138 مشاهده
نانو آلتین کربن سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09120879558 مشاهده
نارون فناوران آرمان سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09360250939 مشاهده
مهندسی فناوری فرادانش خزر سهامی خاص کشاورزی 09113314765 مشاهده
مهرآوید پردیس سهامی خاص IT / ICT 09117091629 مشاهده
مهر زیست گیاه گیلان سهامی خاص کشاورزی 09123031342 مشاهده
مدیریت تجارت آترا وندا IT / ICT 09121467805 مشاهده
مدرن گستر سردارجنگل سهامی خاص IT / ICT 09111385898 مشاهده
ماورا اشکان طب سهامی خاص مکانیک 09121796646 مشاهده
ماهی های آهنین گیل آمارد سهامی خاص مستقر IT / ICT 09374572174 مشاهده
ماشین سازی طراحان پیشرو کاوشگر سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09126337953 مشاهده
گیلداد ایمن زیست سهامی خاص IT / ICT 09031430048 مشاهده
گیلان حرم آفرین سهامی خاص مکانیک 09355169192 مشاهده
گیل یاران کشت و کار سپیدرود سهامی خاص مستقر کشاورزی 09356213159 مشاهده
گیل آزما منطقه آزاد انزلی سهامی خاص مکانیک 09397210611 مشاهده
گیل آریا نور کیا سهامی خاص IT / ICT 09358700968 مشاهده
گیاه گستران پاسارگاد گیل سهامی خاص مستقر کشاورزی 09032821888 مشاهده
گروه کسب و کار قاف IT / ICT 09116373137 مشاهده
قلعه فناوران هیمن سهامی خاص IT / ICT 09118297437 مشاهده
قطب دانش و فناوری های مدرن ستاره پارس سهامی خاص مستقر IT / ICT 09190648842 _ 09128896148 مشاهده
فوژان فلات سهامی خاص کشاورزی 09113382783 مشاهده
فنی ومهندسی بهکار لیزر کوروش سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 01344441693 مشاهده
فناوری نوین آکام سهامی خاص مستقر کشاورزی 09126039681 مشاهده
فناوران هوشمند کاشت سهامی خاص کشاورزی 01333341954 مشاهده
فناوران نور آزمای مشکات سهامی خاص صنایع غذایی 09108634227 مشاهده
فن آوران الکترومکانیک کاسپین سهامی خاص بیوتکنولوژی 09124024324 مشاهده
فرنام سازان آیریک سهامی خاص IT / ICT 09134232913 _ 09114313555 مشاهده
فرتاک ارتباطات لاهیج سهامی خاص مستقر IT / ICT 09112375232 مشاهده
طرح پرداز جلگه سهامی خاص IT / ICT 09111493475 مشاهده
طراحان زندگی شیشه ای پارسیان سهامی خاص مستقر مکانیک 09113141446 مشاهده
طراحان تراشه عصر آینده درفک سهامی خاص IT / ICT 01333461558 مشاهده
صنایع غذایی کاسپین پودر باران سهامی خاص بیوتکنولوژی 09116215189 مشاهده
صنایع رباتیک و مکاترونیک پیشتازان کاسپین صدرا سهامی خاص مستقر مکانیک 09111315729 مشاهده
صنایع الکترونیک نواندیشان رایا آزما َسهامی خاص IT / ICT 09117209627 مشاهده
شیمی گستر اترس مسولیت محدود مستقر بیوتکنولوژی 09119311399 مشاهده
شهریور گستران کاسپین سهامی خاص بیوتکنولوژی 09113858710 مشاهده
شهر هوشمند گیلسا سهامی خاص مستقر IT / ICT 09124850227 مشاهده
شرکت کام کافه آرامش سهامی خاص مستقر IT / ICT 09112349167 مشاهده
شرکت مهندسی هوش آفرین رایکا سهامی خاص IT / ICT 09113830927 مشاهده
شرکت مهندسی مهرکبودان دیلم سهامی خاص صنایع غذایی 09116288203 مشاهده
شرکت مهندسی فروهر تیسفون سهامی خاص مستقر مکانیک 09118178144 مشاهده
شرکت فناوران واقعیت افزوده ستاره سهامی خاص IT / ICT 09112361042 مشاهده
شرکت طراحان عصر حجر سهامی خاص مستقر IT / ICT 09111341906 مشاهده
شرکت صنایع غذایی زیتون ددنزه سهامی خاص صنایع غذایی 09121167575 مشاهده
شرکت دریچه ذهن شمال مسئولیت محدود IT / ICT 09125260919 مشاهده
شرکت دانش بنیان زیست صنعت ساسان نانو پلیمر شرق سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09911250469 مشاهده
شرکت دانش بنیان ریزجلبکی پارسیان سهامی خاص مستقر کشاورزی 09123759012 مشاهده
شرکت تعاونى دانش بنیان مهندسى فتح فناور جدید سهامی خاص مستقر مکانیک 09111323997 مشاهده
شرکت تحقیق و توسعه سلامت اندیشان رادین سهامی خاص شرکت با مسؤلیت محدود صنایع غذایی 09139021497 مشاهده
شرکت تجارت الکترونیک پرداخت امن بهنیا لنگرود سهامی خاص IT / ICT 09381917467 مشاهده
شرکت بیوک شیشه ایرانیان سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112317783 مشاهده
سبو سیب سلامت سهامی خاص مستقر کشاورزی 09112831500 مشاهده
سبز فن آوران لوزان شمال سهامی خاص کشاورزی 09364146800 مشاهده
سامانه پایش سلامت سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09123079329 مشاهده
سام پردازش راشا سهامی خاص مستقر مکانیک 09123196068 مشاهده
زیست یار وارنا سهامی خاص مستقر مکانیک 09111323467 مشاهده
زیست پالایشگر خزر سهامی خاص صنایع غذایی 09113411529 مشاهده
ریزافزا سبز گیل مسولیت محدود مستقر بیوتکنولوژی 09113484056 مشاهده
روهان خدمان شمال سهامی خاص IT / ICT 09119429198 مشاهده
رهگستران مبتکر آکام سازه درفک سهامی خاص مستقر IT / ICT 09113473247 مشاهده
رادین کسب و کار مفخم نوین سهامی خاص مستقر IT / ICT 0911-5547-747 مشاهده
دانش و تولید نیک نگاه کیمیا مسئولیت محدود مستقر صنایع غذایی 09124265730 مشاهده
دانش گستر فناوری شمس تنکابن سهامی خاص بیوتکنولوژی 09119996075 مشاهده
داده پردازان گیلاس شمال سهامی خاص مستقر IT / ICT 09124647601 مشاهده
حدید درنیکا ساحل انزلی سهامی خاص بیوتکنولوژی 09133264508 مشاهده
جوانه گستر سبز سمام سهامی خاص کشاورزی 09129378062 مشاهده
جلگاوش فرانو سهامی خاص مستقر IT / ICT 09113831875 مشاهده
ثمین صنعت کاسپین شرکت سهامی خاص مکانیک 09113382352 مشاهده
توسعه وب فرتاک شرکت سهامی خاص IT / ICT 09359410911 مشاهده
توسعه مجازی کادوس سهامی خاص مستقر IT / ICT 09113364418 مشاهده
تعاونی دانش بنیان حامیان سلامت برومند سهامی خاص صنایع غذایی 09123397741 مشاهده
تداوم خرد پژوهان کاسپین منطقه آزاد بندر انزلی سهامی خاص مکانیک 09126394429 و 09122466401 مشاهده
تحقیق و فناوران کیمیا ریس تک سهامی خاص بیوتکنولوژی 09115034525 مشاهده
تجارت فناور واسطه جاودانه رونیکا ایرانیان سهامی خاص مستقر کشاورزی 09229009616 مشاهده
تجارت الکترونیک لوتوس آرمانی َسهامی خاص IT / ICT مشاهده
تابلوسازان کاسپین شرکت سهامی خاص مکانیک 09124541546 مشاهده
پویا صنعت پردازان آرنگ شرکت سهامی خاص مکانیک 09111362125 مشاهده
پولاد صدف آسیا سهامی خاص مستقر مکانیک 09118256772 مشاهده
پژواک داده خزر شرکت سهامی خاص IT / ICT 09112921909 مشاهده
پردازشگران همای گیل شرکت سهامی خاص IT / ICT 09112323404 مشاهده
پدیده هوشمند لاهیج سهامی خاص مستقر IT / ICT 09194701307 مشاهده
پایا شیمی هومان سهامی خاص بیوتکنولوژی 09114672157 مشاهده
پارسیس دام سهامی خاص بیوتکنولوژی 09126303974 مشاهده
پارسا اندیش رفیع فراروی متنوع پروتئین سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09113353960 مشاهده
پارس فراهوش آژمان سهامی خاص مستقر IT / ICT 09109229229 مشاهده
بهسازان آب و خاک محیط کادوس سهامی خاص بیوتکنولوژی 09037822156 مشاهده
بنیان صنعت نوین میلاش سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112300031_09112304014 مشاهده
برکه شیشه ای کوثر سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09123909273 مشاهده
برساد تجارت نوین داده آروند سهامی خاص IT / ICT 09119369792 مشاهده
ایده گستران صعود ایمن سهامی خاص بیوتکنولوژی 09112382540 مشاهده
ایده گستر لوشان شرکت سهامی خاص مکانیک 09117982238 مشاهده
ایده پردازان درفک سهامی خاص مستقر IT / ICT 09118372791 مشاهده
اندیش بنیان فناور ورنا سهامی خاص مستقر IT / ICT 01332112392 مشاهده
افشانه گیاه خزر سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09359071487 مشاهده
ارمغان زه راد کیهان شمال سهامی خاص مستقر بیوتکنولوژی 09112330036 مشاهده
آفتاب تابان شرکت سهامی خاص IT / ICT 09120130161 مشاهده
آستان کیمیای گیل سهامی خاص مستقر IT / ICT 09370449779_09112410601 مشاهده
آزمون الکترونیک خزر سهامی خاص مستقر IT / ICT 01332119091 مشاهده
آبزیوار کوپال سهامی خاص کشاورزی 09121042103 مشاهده
آبزی خوراک پیشگام سهامی خاص مستقر صنایع غذایی 09111372497 مشاهده
آبزی پروتئین یاس مسئولیت محدود مستقر کشاورزی 09113374370 مشاهده
test IT / ICT مشاهده
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پارک علم و فناوری گیلان می باشد.
Powered by DorsaPortal