شورای فناوری

ترکیب شورای علمی و فناوری پارک عبارتند از:

الف- رییس پارک به عنوان رییس

ب- معاون فناوری و نوآوری به عنوان دبیر

ج- یک تن از مدیران مراکز رشد/پردیس های وابسته به پارک با انتخاب رییس پارک

د- یک تن از روسا یا معاوننان پژوهش و فناوری دانشگاه های مادر استان و یک تن از روسا یا معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی استان

ه – یک یا دوتن از مدیران واحدهای فناور فعال مستقر در پارک یا مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با صنایع بزرگ استان

و- یک یا دو تن از صاحب نظران در امور فناوری

 

وظایف و اختیارات شورای علمی و فناوری عبارتند از:

- تدوین آیین نامه داخلی شورای علمی و فناوری

- ارائه خط مشی، سیاست ها و معیارهای جذب، پذیرش، حمایت، استقرار در پارک، نحوه حمایت از آنها و همچنین لغو صدور مجوز استقرار آنها

- پیشنهاد تاسیس و انحلال پردیس ها، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری و انواع دیگر واحدهای مورد نیاز پارک به هیات امنا

- بررسی عملکرد پردیس ها، مراکز رشد، مراکز خدمات علمی، فناوری، نوآوری . سایر واحدهای پارک

 
هیات امنا

هیات امنای پارک مطابق با قانون تشکیل هیات های امنا و با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس)

ب- رییس پارک (دبیر)

ج- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

د- 4 تا 6 تن از شخصیت های علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پارک داشته باشند.

وظایف و اختیارات هیات امنای پارک مطابق وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و اصلاحیه های بعدی آن است.
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پارک علم و فناوری گیلان می باشد.
Powered by DorsaPortal