شرکت مهندسی زمین رایانه آریا برنا (زرآب)

شرکت مهندسی زمین رایانه آریا برنا (زرآب)

شرکت سهامی خاص - وضعیت: مستقر

شرکت مهندسی زمین رایانه آریا برنا (زرآب)

ایده محوری: 
فناوری اطلاعات (داده محور)
 
درباره کسب و کار: 
ارائه فناوری اطلاعات به منظور پایش علمی و ارتقای بهره وری طرح های عمرانی، صنعتی و حوزه درمان
(Total Geotechnical Program System : T.G.P.S)
(Dam Office Documentation : D.O.D)
Drilling & Grouting Numerical Shop drawing Design System (D&G-N.S.D.S)
Scan Management System (S.M.S)
شامل اتوماسیون و ارزیابی فعالیت های ژئوتکنیک و مستندسازی کارگاه های سدسازی بارئوس اهمیت برشمرده شده درقالب اهداف زیر می باشد:
اهداف کلی: فن آوری اطلاعات و کاهش زمان و هزینه های طرح های مطالعاتی و اجرایی در بخش ژئوتکنیک طرح های عمرانی (سدسازی) و اثرگذاری شگرف در پروژه های طرح و اجرا،
اهداف اصلی بهره وری منابع:1-کاهش هزینه ها 2-کاهش مدت زمان اجرا (ارتقاء سرعت تصمیم گیری) 3- افزایش کیفیت عملیات
اهداف فرعی(اثر بخشی طولانی):1- ترمیم وعلاج بخشیهای احتمالی وآتی 2- انتقال سریع دانش فنی وتجربیات به سایر پروژه ها 3-جمع آوری، طبقه-بندی و ارائه داده های و اطلاعات مورد نیاز در پدافند غیرعامل 4- ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی هوشمند ژئوتکنیک ضمن اجرا در طرح های سدسازی کشور،
 

جوایز و افتخارات:

1-ثبت اختراع طرح «مدیریت بهره‌وری منابع ملی(آب، فاضلاب و انرژی) در مصارف خانگی با استفاده از مفهوم سدهای خانگی و اختراع سامانه‌های نوین اقتصادی (منطبق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد)»-ثبت PCT, PPA -1401.

2-گواهینامه «ارزیابی سطح فناوری(TRL8)- T.G.P.S»- ستاد پژوهش و فناوری-مهر ماه1401.

3-گواهینامه «ارزیابی سطح فناوری(TRL8)- D.O.D» - ستاد پژوهش و فناوری-مهر ماه1401.

4-گواهینامه «ارزیابی سطح فناوری(TRL8)- D&G-N.S.D.S» - ستاد پژوهش و فناوری-مهر ماه1401.

5-گواهینامه «ارزیابی سطح فناوری(TRL6)- «مدیریت بهره‌وری منابع ملی(آب، فاضلاب و انرژی) در مصارف خانگی با استفاده از مفهوم سدهای خانگی و اختراع سامانه‌های نوین اقتصادی (منطبق با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد)»» - ستاد پژوهش و فناوری-آبان ماه1401.

6-معرفی «محصولات و خدمات جانبی خاص شرکت دانش‌بنیان مهندسی زرآب»- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-شهریور ماه 1401.

7-صدور گواهینامه «مستندسازی استاتیک و دینامیک طرح سد و نیروگاه پلرود بر اساس معیارهای فراتر از نشریه شماره 208 با استفاده از راهبردها و نوآوری‌های نرم‌افزار تخصصی ( Dam Office Documentation (D.O.D))»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان- شهریور ماه 1401.

8-تأییدیه «محصولات و خدمات جانبی خاص شرکت دانش‌بنیان مهندسی زرآب»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس-بهمن ماه 1400.

9-کسب «رتبه دانش‌بنیان تولیدی نوع یک- چهار محصول»- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- از سال 1394 تاکنون.

10-توصیه‌نامه «محصول و خدماتT.G.P.S »- وزارت نیرو(سد رودبال)- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس-آذر ماه 1399.

11-گواهینامه «ارزشیابی خدمات T.G.P.S(سد رودبال)»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس-آبان ماه 1399.

12-ابلاغ «تصویب گزارش T.G.P.S (سد رودبال)»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- شهریور ماه 1399.

13-توصیه‌نامه «محصول و خدمات T.G.P.S »-وزارت نیرو(سد تنگاب فیروزآباد)- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- بهمن ماه 1398.

 

14-گواهینامه «ارزشیابی خدمات T.G.P.S(سد تنگاب فیروزآباد)»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- بهمن ماه 1398.

15-ابلاغ «تصویب گزارش T.G.P.S (سد تنگاب فیروزآباد)»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- مهر ماه 1398.

16-گواهینامه «خلاقیت و نوآوریD&G-N.S.D.S»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- اردیبهشت ماه 1397.

17-معرفی و توصیه‌نامه کاربردی «طرح پژوهشیD&G-N.S.D.S»-شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- اردیبهشت ماه 1397.

18-تأییدیه و معرفی‌نامه «طرح تحقیقات کاربردی D&G-N.S.D.S» - شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- اردیبهشت ماه 1397.

19-ارزیابی «طرح تحقیقات کاربردیD&G-N.S.D.S» - شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- اسفند ماه 1396.

20-نتیجه و تائیدیه کاربرد «طرح تحقیقات کاربردیD&G-N.S.D.S» - شرکت سهامی آب منطقه‌ای فارس- بهمن ماه 1396.

21-گواهینامه ارائه «دستاوردهای پژوهشی D&G-N.S.D.Sو T.G.P.S» - شرکت مدیریت منابع آب-آذر ماه1395.

22-داوری و تائیدیه «صنایع پیشرفته D&G-N.S.D.S و T.G.P.S» - وزارت صنعت، معدن و تجارت-دی ماه 1395.

23-توصیه‌نامه «مدیریت بحران و پیوست‌ها  D&G-N.S.D.SوT.G.P.S» - استانداری گیلان - آذر ماه1394.

24-درخواست «حمایت از فناوری D&G-N.S.D.Sو T.G.P.S» - شرکت مدیریت منابع آب- مرداد ماه1394.

25-تقدیرنامه «طرح تحقیقات کاربردی D&G-N.S.D.Sو T.G.P.S» - پارک علم و فناوری گیلان-بهمن ماه 1393.

26-معرفی‌نامه «طرح تحقیقات موفقT.G.P.S»- شرکت مدیریت منابع آب- بهمن ماه1393.

27-«اثر پژوهشی برتر در حوزه بهره‌وریT.G.P.S»- سازمان ملی بهره‌وری ایران- آذر ماه1393.

28-گواهینامه «تائید طرح تحقیقاتیT.G.P.S» - شرکت مدیریت منابع آب- شهریور ماه1393.

29-گواهینامه «تائید طرح تحقیقاتی T.G.P.S »-شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان- شهریور ماه1393.

30-ابلاغ «قرارداد کاربرد و خدمات محصول دانش‌بنیان T.G.P.S در سد مخزنی تنگاب فیروزآباد»- شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان- شهریور ماه1393.

31-جلسه ارائه دستاورد پژوهشی- «مستندسازی استاتیک و دینامیک سد مخزنی پلرود با رویکرد تحلیلی بر ژئوتکنیک»- شرکت سهامی آب منطقه­ای گیلان-آذر ماه92.

32-برگزاری «کارگاه آموزشی کاربرد سیستم Dam Office  در پروژه پلرود با رویکرد مستندسازی پروژه»- شرکت سهامی آب منطقه­ای گیلان-اسفند ماه90.

33-تاییدیه «نرم‌افزار سیستم یکپارچه ژئوتکنیک»- شرکت منابع آب ایران-تیرماه1389.

مقالات ارائه شده:

1-لطف آذر، ه.، اقبالی، م.، لطف آذر، م.ح.، لطف آذر، ف.، «ارزیابی سیستم برنامه یکپارچه ژئوتکنیک : مطالعه موردی سد پلرود System (T.G.P.S) Total Geotechnical Program » کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی و پایه در ایران- شهریور ماه 1400- دانشگاه  جامع علمی و کاربردی.

 

2- لطف آذر، ه.، اقبالی، م.، لطف آذر، م.ح.، لطف آذر، ف.، «مستندسازی استاتیک و دینامیک طرح سد و نیروگاه پلرود بر اساس معیارهای فراتر از نشریه شماره 208  و با استفاده از راهبردها و نوآوری­های نرم‌افزار تخصصی Dam Office Documentation (D.O.D)» ،کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی و پایه در ایران- شهریور ماه 1400- دانشگاه  جامع علمی و کاربردی.

 

3- لطف آذر، ه.، اقبالی، م.، لطف آذر، م.ح.، لطف آذر، ف.، «سیستم نوین طراحی عددی نقشه­های کارگاهی  عملیات حفاری و تزریق سد هایقر» کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی و پایه در ایران- شهریور ماه 1400- دانشگاه  جامع علمی و کاربردی.

 

4-سیستم «برنامه یکپارچه ژئوتکنیک و مستندسازی استاتیک و دینامیک طرح سد و نیروگاه پلرود بر اساس معیارهای فراتر از نشریه 208 با استفاده از راهبردها و نوآوری‌های نرم‌افزار تخصصی»- بیست و دومین همایش ارائه دستاوردهای پژوهشی صنعت آب کشور- آذر ماه 95.

5- لطف آذر، ه.، «کاربرد فناوری اطلاعات داده محور در مدیریت و پایش لحظه‌ای فنی، مهندسی و مالی طرح‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه سد پلرود)»- نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع- اسفند ماه 93- مرکز همایش­ه ای بین‌المللی صداوسیما.

6- لطف آذر، ه.، لطف آذر، ک.، زارع، پ.، «آسیب‌شناسی چالش‌ها و شیوه­شناسی راهکارهای برون‌رفت از مسائل مبتلا به محیط‌زیست، کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها  با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری»، اسفند ماه 93، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

قراردادها:

1- «برآورد خرید محصول و ارائه خدمات دانش‌بنیان نرم‌افزاری  S.M.S در حوزه درمان»- شرکت دانش‌بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا(زرآب) بخش خصوصی-1400.

2-«فناوری اطلاعات به‌منظور پایش و ارائه تحلیل‌های مهندسی از عملیات ژئوتکنیک (حفاری و تزریق)ساخت سد مخزنی رودبال»- شرکت دانش‌بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا(زرآب) -شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس-1398.

3-«کاربرد محصول و خدمات دانش‌بنیان ژئوتکنیک(T.G.P.S) در سد مخزنی تنگاب فیروزآباد- شرکت دانش‌بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا(زرآب)- شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس-1395.

4-«سیستم نوین طراحی عددی نقشه‌های کارگاهی عملیات حفاری و تزریق سد هایقر»- شرکت دانش‌بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا(زرآب) شرکت سهامی آب منطقه­ای فارس -1395.

5-«مستندسازی استاتیک و دینامیک طرح سد و نیروگاه پلرود بر اساس معیارهای فراتر از نشریه 208 و با استفاده از راهبردها و نوآوری­های نرم­افزار تخصصی ( Dam Office Documentation (D.O.D))» - شرکت دانش‌بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا(زرآب) -پارک علم و فناوری گیلان- شرکت سهامی آب منطقه­ای گیلان-1391.

6-«ارزیابی سیستم ژئوتکنیک(T.G.P.S)مطالعه موردی:سد پلرود»- شرکت دانش‌بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا(زرآب) -پارک علم و فناوری گیلان- شرکت سهامی آب منطقه­ای گیلان-1389.


 
تاسیس: 1387،رشت،18214

همایون لطف آذر

مدیر عامل

مدیر عامل: همایون لطف آذر (دکتری مدیریت کسب و کار DBA ) ضمن تدریس بیش از یک دهه در دانشگاه به عنوان مدرس مدعو، دارای بیش از 30 سال سابقه در حوزه های مختلف کارفرمایی، مشاوره و پیمانکاری طرح ها و پروژه های آب و خاک و از جمله صنعت سدسازی می باشد.
 
عضو هیئت مدیره: کتایون لطف آذر (کارشناس ریاضی کاربرد در کامپیوتر - دانشگاه پلی تکنیک) با سابقه 28 سال در پروژه های مختلف انفورماتیک در سطوح مختلف طراحی ، تولید، نصب و راه اندازی انواع مختلف نرم افزارهای فنی و مهندسی، مالی فعالیت داشته است و هم اکنون به عنوان مدیر بخش نرم افزار در شرکت زرآب مشغول به کار می باشد.
امیر لطف آور (دکتری مهندسی مکانیک گرایش رباتیک- دانشگاه شیراز) دارای سابقه یک دهه تدریس با درجه دانشیاری در دانشگاه صنعتی شیراز و یک دهه فعالیت به عنوان مدیر بخش طرح و توسعه شرکت زرآب می باشد.
 
تیم اجرایی: معصومه اقبالی (کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش چینه شناسی- پژوهشکده علوم زمین) دارای سابقه حدود یک دهه در زمینه علوم مختلف زمین شناسی و از جمله مشارکت در پروژه های مختلف شرکت مهندسی زرآب می باشد.
اطلاعات تماس
09173095155
33461559
Zarab_co@yahoo.com
رشت، میدان انتظام، پارک علم و فناوری، ساختمان مرکزی، اتاق 155
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به پارک علم و فناوری گیلان می باشد.
Powered by DorsaPortal